Helgonen är våra förebilder och förebedjare inför Guds tron. Genom sitt liv visar helgonen hur vi kan leva för att svara på Guds kall och utbreda Guds rike i världen. I de heligas gemenskap är de våra förebedjare inför Gud och när vi vördar helgonen ger vi Gud ära för hans verk i dem. Jungfru Maria är den främsta bland alla helgon för hennes helt unika roll som Jesu moder.

Heliga Birgitta är grundare av Vår Frälsares Orden inom vilken vi som systrar kan förverkliga vår kallelse till ett liv enligt de evangeliska råden, kyskhet, fattigdom och lydnad, i gemenskap, bön, lovprisning och arbete.

Saliga Moder Elisabeth Hesselblad har i sin tur givit ny aktualitet åt heliga Birgittas verk genom att anpassa det till 1900-talets behov och framförallt på så sätt att systrarna kunde återvända till Sverige där lagstiftningen sedan 1600-talets början förbjöd kloster i dess medeltida form.

Heliga Birgitta är den mest kända av våra helgon. Saliga Moder Elisabeth är ännu inte speciellt känd även om hon blev saligförklarad år 2000. Processen för hennes helgonförklaring fortsätter vid Kongregationen för helgon i Vatikanen. För hennes helgonförklaring krävs att ett mirakel godkännas.

Det finns fler heliga i den birgittinska familjen: de tre martyrerna helige Richard Reyolds och de Marie-Françoise Lacroix och Anne-Marie Erraux. Deras trohet mot klosterlivet och den katolska tron ledde till att de fick ge sitt liv som martyrer i en tid då dessa värden inte respekterades av vissa ledande grupper i England respektive Frankrike.

Därtill finns många systrar och bröder som levt sitt birgittinska klosterkall på ett föredömligt sätt även om deras liv är långt mindre kända.

Processen för tre systrar som bär titeln Guds Tjänarinna, har inletts vid Kongregationen för helgon i Vatikanen. De finns i korthet presenterade nedan.