De saliga Marie-Françoise Lacroix och Anne-Marie Erraux

Françoise Lacroix föddes den 24 maj 1753 i Pont-sur-Sambre och Anne-Marie Erraux föddes den 20 oktober 1762 i samma stad. Båda inträdde i unga år i Birgittinklostret i Valencienne. Franska revolutionens förföljelse av Kyrkan drabbade klostret i Valencienne 1790 då myndigheterna till att börja med krävde klostret på en stor summa pengar som skatt. Då klostrets abbedissa förklarade att de inte hade tillräckliga medel för att betala en så stor summa kom en delegation och konfiskerade alla föremål av värde som fanns i klostret. Därefter hölls förhör av systrarna och alla utom en önskade stanna i klostret. Nästa steg blev att tvinga dem att anta civil klädsel och en del av klosterbyggnaden gjordes om till kasern för soldater. Fram till 1793 hoppades systrarna att de skulle få tillbaka sitt kloster och kunna återuppta klosterlivet men i oktober 1793 blev de definitivt fördrivna från huset. Många sökte husrum i Valencienne och hoppades på bättre tider medan andra återvände till sina familjer.

Till dem som återvände till sina familjer hörde Sr Marie-Françoise Lacroix och Sr Anne-Marie Erraux men deras längtan att få fortsätta sitt klosterliv gjorde att de bad att få bli upptagna i Ursulinernas kloster i Valencienne. Även detta kloster drabbades dock av förföljelsen och kommuniteten flyttade till Mons. På sommaren 1794 blev Ursulinernas hus i Mons förvandlat till fängelse. De elva systrarna avrättades i två grupper, de första fem den 17 oktober och de övriga där Sr Marie-Françoise och Sr Anne-Marie ingick den 23 oktober 1794.

De elva systrarna, jungfrur och martyrer saligförklarades av Benedikt XV den 13 juni 1920.

Bön till de saliga martyrerna Marie-Françoise och Anne-Marie

Herre, vår Gud, ge oss nåden att alltid få ära dina saliga jungfrur och martyrer Marie-Françoise och Anne-Maries seger och ödmjukt vörda dem, ty av egen kraft kan vi ej fira dem tillbörligt. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.