De följande bönerna som är mycket kända och spridda i många länder, har tillskrivits den heliga Birgitta. De återfinns inte i hennes uppenbarelser med däremot i bönböcker som använts i klostren. De är utan tvivel inspirerade av Birgittas andlighet och inbjuder till en fördjupad meditation över Jesu frälsningsverk.Den svenska översättningen av bönerna är hämtad från Ave Maria Publikationer.