Birgittasystrarnas kloster i Djursholm tillhör Vår Frälsares Orden, stiftad på 1300-talet av den heliga Birgitta. Genom att grunda och leda en liten kommunitet i Rom 1911gav Saliga Moder Elisabeth Hesselblad nytt liv åt heliga Birgittas stiftelse. Hon såg som sin uppgift att i den heliga Birgittas anda förnya och anpassa orden till tidens krav så att den åter skulle kunna etableras och verka i Sverige. Birgittasystrarnas kloster i Djursholm grundades 1923. Dess nuvarande byggnader uppfördes 1973. 

Genom sitt enkla liv i bön och arbete i klostret vill systrarna ge Gud ära och utan att tränga sig på sina medmänniskor, vittna om kristet liv och katolsk tro.

Systrarnas första uppgift är i enlighet med den monastiska traditionen den liturgiska bönen, tidegärden, och den dagliga mässan är det andliga livet höjdpunkt. Till de speciella böne-intentionerna hör kyrkans och de kristnas enhet, påvens och prästernas väl och den kristna trons utbredande genom missionen.  Husets kapell finns tillgängligt för enskild bön och till systrarnas gemensamma bön är alla som önskar välkomna.

Till systrarna praktiska arbete hör gästhemmet dit systrarna i en anda av öppenhet och respekt välkomnar enskilda gäster eller grupper i behov av andlig vila, återhämtning eller möten och reträtter.

Under hösten och våren ordnas flera weekendreträtter ledda av en katolsk präst. Samlingarna börjar fredag kväll kl.20.00 och slutar söndag med lunch.

I samarbete med Danderyds kommun etablerades 1973 även ett äldreboende, trygghetsboende, som med sina 22 platser erbjuder ett permanent boende för äldre. Systrarna erbjuder boende, måltider, städning, tvätt. En del gemensamma aktiviteter finns men om någon behöver mer personlig omvårdnad måste det ordnas genom kommunens biståndsbedömning.