•             6.40     matutin följt av laudes
 •             8.00     mässa
 •             12.40   sext
 •             15.45   tillbedjan
 •             16.10   rosenkrans
 •             16.30   vesper
 •             20.30   kompletorium

 •             6.15     matutin följt av laudes
 •             7.30     mässa
 •             8.45 (alt.9.15) tillbedjan
 •             12.40   sext
 •             16.10   rosenkrans
 •             16.30   vesper
 •             21.00   kompletorium

 •             6.15     matutin följt av laudes
 •             7.30     mässa
 •             8.45 (alt.9.15) tillbedjan
 •             12.40   sext
 •             16.10   rosenkrans
 •             16.30   vesper

 •             7.30     mässa
 •             8.45 (alt.9.15) tillbedjan
 •             12.40   sext
 •             16.10   rosenkrans
 •             16.30   vesper
 •             21.00   kompletorium

 •            6.15     matutin följt av laudes
 •             7.30    mässa
 •             8.45 (alt.9.15) tillbedjan
 •             12.40   sext
 •             16.10   rosenkrans
 •             16.30   vesper
 •             21.00   kompletorium

 •             6.15     matutin följt av laudes
 •             7.30     mässa
 •             8.45     tillbedjan
 •             12.40   sext
 •             16.10   rosenkrans
 •             16.30   vesper
 •             21.00   kompletorium

 •             7.15     matutin följt av laudes
 •             12.40   sext
 •             16.00   mässa
 •             16.30   vesper
 •              20.15  tillbedjan, rosenkrans
 •              21.00   kompletorium

Variationer i tiderna kan förekomma. Fråga systrarna för besked.