Följande böner, som är mycket kända och spridda på många språk och i många länder, har tillskrivits den heliga Birgitta. De finns inte i hennes uppenbarelser, däremot finns de i bönböcker som använts i klostret. De är utan tvekan inspirerade av Birgittas andlighet och inbjuder till en djupare meditation över Jesu frälsningsverk. De femton bönerna är från vadstenanunnorna Märta Thuresdotter Bjelke och Kristina Hansdotter Brasks bönböcker. De har genom en varsam bearbetning fått en modernare svenska. 

15 BÖNER  ROSENKRANS  7 FADER VÅR