Den Birgittinska rosenkransen består av sex dekader av trosbekännelsen, Fader vår och tio Var hälsad Maria. Efter de sex dekaderna lägger man till en Fader Vår för att hedra Jungfru Marias sju smärtor och glädjeämnen och tre Var hälsad Maria för att hedra hennes 63 år på jorden.

Mysterierna man mediterar över är det vanliga radbandets mysterier. I Glädjens mysterier lägger man till som första dekad Marias obefläckade avlelse, i Smärtans mysterier lägger man till som det sjätte dekad Jesus i Marias famn och i Härlighetens mysterier lägger man till som sjätte dekad Jungfru Marias moderliga beskydd

Ljusets mysterier, som är ett senare tillägg, finns inte med i den Birgittinska Rosenkransen. Men man kan lägga till en sjätte dekad och då meditera över ett lämpligt tema.