Birgittasystrarnas kloster i Djursholm tillhör Vår Frälsares Orden, grundad på 1300-talet av den heliga Birgitta och av den heliga moder Maria Elisabeth Hesselblad 1911. Klostret i Djursholm grundades 1923. Den nuvarande byggnaden uppfördes 1973.

 

I en anda av öppenhet och respekt välkomnar systrarna enskilda gäster och grupper för studiebesök, möte, reträtt eller vila.

Enligt klostertraditionen är systrarnas första uppgift den liturgiska bönen. Husets kapell är tillgängligt för enskild bön och till systrarnas gemensamma bön är alla som önskar välkomna.

  • Mässa firas   
  • Söndagar kl. 8.00
  • vardagar  kl. 7.30
  • lördag      kl. 16.00
  • Laudes     kl. 6.45
  • Vesper      kl. 16.30
  • Completorium kl. 20.30

Under hösten och våren ordnas flera week-end reträtter ledda av en katolsk präst. Samlingarna börjar fredag ​​kväll kl 20:00 och avslutas på söndag efter lunch. 

 

Vägbeskrivning.........
Djursholm ligger ca. 10 km nordost om Stockholm. Anslutning med tunnelbana till Mörby C. Och sedan buss 601 till Framnäsviken. För mer information se KONTAKT.