Här börjar femton böner, över vår herre Jesu Kristi heligaste lidande, vilka om de med kärlekfullt sinne fromt läses var dag, förtjänar stor nåd av Gud både i denna värld och i den kommande.

O HERRE JESUS KRISTUS, eviga sötma och hjärtats högsta glädje för dem som älskar dig. Till syndarnas frälsning och av kärlek blev du människa för människornas skull. Minns att du förutsåg den sorg som du skulle utstå i din kropp, då du uthärdade din hårda pina. Minns all den bittra sorg, som du kände i ditt sinne då du tvättade dina vänners fötter, i förväg gav dem din välsignade kropp och förutsade ditt kommande lidande. Och minns all rädsla och ångest som du utstod i din ädla kropp då blod och svett droppade ner från den, och då du fängslades, röjd av falska vittnen och dömd av tre domare när påsken nalkades, i din ungdoms år, dömd utan grund, släpad, slagen och avklädd dina kläder och iförd en annans kläder, bespottad och hånad, slagen på hals och huvud, hudflängd, krönt med törnen, och mångfaldigt sargad. Jag ber dig för alla dessa dina plågor, att du innan jag dör, inger mig en uppriktig, ivrig och ärlig bikt, bättring och alla mina synders förlåtelse. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

O HERRE JESUS KRISTUS, världens skapare. Minns all den bittra smärta som du uthärdade, då dina heligaste händer och fötter korsfästes med trubbiga järnspikar. Och all den smärta som tillfogades alla dina sår, då din välsignade kropp så starkt uttänjdes på korset, att alla dina leder sönderslets. Jag ber dig för all denna din bittra smärta, att du ger mig en sann gudsfruktan och kärlek. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

O JESUS, själens läkare. Minns all den smärta som du utstod på korset, i alla dina sargade lemmar, så att ingen smärta kan liknas vid din. Ty från din fots häl och till din hjässa var inget helt på dig. Men som om du inte mindes din smärta, bad du Gud Fader ha förbarmande med dina ovänner och sade: "Fader, förlåt dem detta, ty de vet inte vad de gör". Med denna din barmhärtighet och plåga i åtanke, ber jag dig att förlåta alla mina synder. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

O JESUS,  änglarnas sanna glädje och hela paradisets lycka. Minns all den rädsla och hån som du utstod, då alla dina ovänner stod omkring dig som grymmaste lejon och överöste dig med spott och slag och många andra ohörda plågor och förolämpande ord. För dessa hårda och grymma plågor ber jag dig att du räddar mig från alla mina synliga och osynliga ovänner, och ger mig evig frälsning i skydd av din barmhärtighet. Amen

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

O JESUS, kärlekens eviga Spegel. Minns att du i din eviga gudoms kunskap förutsåg alla dina vänner, som skulle frälsas genom ditt lidande och alla dina ovänner som skulle fördömas för sin otrohet och synds skull. Förbarma dig över mig med den barmhärtighet och nåd som du visade förtappade syndare, särskilt rövaren då du sade: ”I dag skall du vara med mig i paradiset.” Jag ber Dig milde Jesus, att ha förbarmande med mig i min dödsstund. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

O JESUS, älskade konung och mest efterlängtade vän, minns all den sorg som du kände då du hängde naken på korset inför alla dina ovänner och du inte fann nåon som tröstade dig. Du såg din älskade moder stå nära dig i största bedrövelse och du anförtrodde henne i din väns vård. Jag ber dig milde Jesus för allt detta och för den sorgens svärd som då genomborrade din moders själ, att ha medlidande med mig i alla mina adliga och kroppsliga bedrövelser och ge mig tröst i dem alla. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

O JESUS, eviga mildhets källa, du som med innerlig kärlek sade på korset: ”Jag är törstig.” Ty du törstar och längtar efter människans frälsning. Jag ber dig att du inger mig längtan efter att fullkomna varje god gärning. Utsläck i mitt hjärta all köttets lusta och längtan eftervärldsliga ting. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

O JESUS, hjärtats och själens sötma. Jag ber dig för den bittra ättika och galla som du smakade på korset att du låter oss värdigt motta din lekamen  och ditt dyra blod, till våra själars frälsning. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

O JESUS konungsliga dygd och det fromma hjärtats glädje.Minns all den sorg och ångest som du ytstod då judarna förolämpade dig och du i dödens bittra smärta ropade till Gud din Fader och sade: ”Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit mig”. O min Herre och min Gud, för denna ångest ber jag dig, överge mig inte i min dödskamp och smärta. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

O JESUS, dygdens upphov och högsta mål. Minns att du var sargad för våra synders skull från huvudet och ner till hälarna. För dina sårs vidd och myckenhet ber jag dig, att du lär mig att med sann kärlek fullkomna dina budord. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

 

O BARMHÄRTIGASTE JESUS, jag ber dig för din stora barmhärtighet och för dina djupa sår, som genomträngde ditt kött in i benens märg, att du lyfter mig upp ur synden och gömmer mig i dina sår till dess din rättvisa vrede har gått över. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

O JESUS, fridens tecken och kärlekens band. Minns alla dina otaliga sår som grymma män tillfogade dig, och hur din kropp färgades röd av ditt heligaste blod för din stora kärleks skull. Vad kunde du, milde Jesus, mer göra för oss än du gjorde?  O milde Jesus, jag ber dig, skriv med ditt dyra blod alla dina sår i mitt hjärta, så att jag i dem kan se och läsa ditt lidande och för dem alltid med högsta kärlek tackar och tjänar dig. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

O JESUS, starkaste Lejon, odödlige evige Konung. Minns all den smärta som du utstod, när ditt hjärtas krafter var helt slut, och du med nedböjt huvud sade: ”Nu är allt det fullkomnat som jag var sänd till att fullkomna i världen.” För denna smärta och ångest ber jag dig att är barmhärtig mot mig vid mitt livs slut och i barmhärtighet kallar min själ till dig. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

O JESUS, den högste Faderns ende Son. Minns att du överlämnade din ande till Gud din Fader och sade: ”O Fader, i dina händer överlämnar jag min ande,” och därefter smakade den bittra döden för våra själars återlösning. O ärade konung, för denna din dyraste död, ber jag dig att du styrker mig till att stå emot djävulen, köttet och världen, och att leva till din ära och, i min yttersta timma, tag min pilgrimssjäl till dig. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

O JESUS, sanna och fruktsamma vinstock. Minns allt överflödnde blod som du utgöt ur alla dina sargade lemmar, så rikligt som ur en pressad vinklase där du ensam trampet vinpressen på korset.  Och då din sida var genomborrad av spjutet skänkte du oss blod och vatten så att inte en droppe återstod i dig, ditt ädlaste kött bleknade och dina inälvor torkade. För din bittra död och pina och ditt dyra blods utgjutelse, ber jag Dig, att du sårar mitt hjärta så att syndabättringens och kärlekens tårar blir mitt bröd dag och natt. Och omvänd mig helt till dig så att jag blir värdig att efter detta livet evigt lova dig med alla helgon. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

O Herre Jesus Kristus, välsignade vare de sår som du åsamkades i ditt lidande. För dina sårs skull, hela du min själs sår. Amen.