O JESUS, jag vill nu be sju Fader vår i förening med den kärlek med vilken du i ditt hjärta har helgat och upphöjt denna bön. Tag emot den från mina läppar i ditt gudomliga hjärta. Förbättra och fullkomna den så att den skånker den allraheligaste Treenigheten så mycket ära och glädje som du visade denna bön på jorden. Låt mina "Fader vår" få kraft av ditt människoblivande och må de förhärliga dina heliga sår och det dyrbara blod som utgjutits från dessa sår.

Omskärelsen:

Evige Fader, genom Jungfru Marias obefläckade händer och genom Jesu gudomliga hjärta, offrar jag dig Jesu första sår, de första smärtorna och den första blodsutgjutelsen till försoning för mina och alla människors ungdomssynder och som skydd mot dödssynden, särskilt i min familj och släkt.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

Blodssvetten:

Eviga Fader, genom Jungfru Marias obefläckade händer och genom Jesu gudomliga hjärta, offrar jag till dig Jesu hjärtas fruktansvärda lidanden på Olivberget och varje droppe av hans blodsvett till försoning för mina och alla människors synder i  hjärtat, för att dessa synder skall förhindras och vår  kärlek till Gud och vår nästa ska växa.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

Gisslingen:

Evige Fader, genom Jungfru Marias obefläckade händer och genom Jesu gudomliga hjärta, offrar jag till dig de många tusen sår, de grymma smärtorna och Jesu dyrbara blod då han gisslades, till försoning för mina och alla människors synder mot kyskheten, för att dessa synder skall förhindras och renheten bearas, särskilt i min familj och släkt.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

Törnekröningen:

Evige Fader, genom Jungfru Marias obefläckade händer och genom Jesu gudomliga hjärta, offrar jag till dig hans sår, smärtor och det dyrbara blodet  från hans heliga huvud då han kröntes med törnen, till försoning för mina och alla människors syndiga önskemål, för att dessa synder skall förhindras  och Kristi rike utbredas här på jorden.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

Korsbärandet:

Evige Fader, genom Jungfru Marias obefläckade händer och genom Jesu gudomliga hjärta, offrar jag till dig hans lidanden på korsvägen, särskilt hans heliga sår på skuldran och hans dyrbara blod, till försoning för mig och alla människor som avvisar korset och motsätter sig din heliga vilja, för tungans synder, för att dessa synder skall förhindras och för en sann kärlek till korset.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

Korsfästelsen:

Evige Fader, genom Jungfru Marias obefläckade händer och genom Jesu gudomliga hjärta, offrar jag till dig din gudomlige Son på korset, då han fastspikades och upphöjdes, hans sår på händer och fötter och de tre strömmar av hans heliga blod som utgjutits för oss, hans yttersta fattigdom, hans totala lydnad, alla hans kval till själ och kropp, hans dyrbara död och dess oblodiga förnyelse i alla heliga mässor på jorden, till försoning för alla kränkningar av de heliga ordenslöftena, till bot för mina och världens synder, för de sjuka och döende, för fromma präster och lekmän, för den helige Faderns intentioner för att återställa den kristna familjen, för styrka i tron, för vårt land och folkets enhet i Kristus och hans kyrka.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

Öppnandet av Kristi heliga sida:

Evige Fader, vi ber för den heliga moder Kyrkans behov och till försonning för alla människors synder, att ta emot det dyrbara blod och vatten som utgjutits ur såret vid Jesu gudomliga hjärta. Var nådig och barmhärtig mot oss alla. Kristi blod, det sista dyrbara innehållet av hans heliga Hjärta, rena mig från all synd och allt orent som skiljer mig från dig. Vattnet ur Jesu sida, rena mig från alla syndastraff och släck skärseldens lågor för mig och för alla de själar som renas i skärselden. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern