ÅR - 2020  

                                                                                                                                    

DATUM     LEDARE    ÄMNE

 

 

 

*

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

PRAKTISKA ANVISNINGAR...................

 • Reträtten börjar fredag kväll kl.20.00.
 • Kl.20.30 hålls en kort inledning
 • Avslutning söndag efter lunch.
 • Kostnaden för en veckoslutsamling är 1000 kr.
 • Betalas kontant eller via Bankgiro 308-1726 
 • Lakan och handdukar medtages.
 • Även breviariet om man önskar delta i -tidebönerna

Anmälan kan görs skriftligen per e-post, brev eller per telefon.

                                                                                                 Adress:

 • Birgittagården
 • Uddnäsvägen 58;
 • 791 46 Falun
 • Telefon: 023-32147
 • From outside Sweden 00462332147
 • Tel. 023-32471
 • E-post: falun@birgittasystrarna.se
 • http://www.birgittagarden.com

”Ett av de största glädjeämnena för de saliga måste vara att i evighet kunna skåda Guds oändliga kärlek, hur Han, i sin gudomliga försyn, har lett deras steg under jordelivet.” Heliga Maria Elisabeth Hesselblad