Till systrarna praktiska arbete hör gästhemmet dit systrarna i en anda av öppenhet och respekt välkomnar enskilda gäster eller grupper i behov av andlig vila, återhämtning eller möten och reträtter.

Under hösten och våren ordnas flera weekendreträtter ledda av en katolsk präst. Samlingarna börjar fredag kväll kl.20.00 och slutar söndag med lunch.

I samarbete med Danderyds kommun etablerades 1973 även ett äldreboende, trygghetsboende, som med sina 22 platser erbjuder ett permanent boende för äldre. Systrarna erbjuder boende, måltider, städning, tvätt. En del gemensamma aktiviteter finns men om någon behöver mer personlig omvårdnad måste det ordnas genom kommunens biståndsbedömning.