Weekendreträtterna börjar

fredag kväll kl. 18.00 med kvällsmat.

kl. 20.15 hålls en inledning och första föredrag.

 

Lördag 2:a föredraget kl 10.00,

3:dje föredraget kl 15.00,

tillbedjan och rosenkrans kl 20.00 följt av kompletorium.

 

Söndag 4:dje föredraget kl 10.30, avslutning med lunch.

Gudstjänsttiderna är de vanliga.

 

Kostnaden för en veckoslutsamling är 1000 kr.

Lakan och handduk medtages.

Även breviariet om man önskar delta i tidebönerna.

Meddela önskemål om kost (ev. allergier, vegetariskt).

Anmälan görs skriftligen per e-post, brev, fax eller per telefon.

Adress:

  • Uddnäsvägen 58;
  • 791 46 Falun
  • Telefon: 023-32147(outside Sweden 0046 2332147)
  • Tel.  023-32471
  • E-post: falun@birgittasystrarna.se 

Ni kan också även besöka vår hemsida på engelska 

 http://birgittagarden.com