Varmt välkommen till Birgittagården!

Birgittagården har ett mycket naturskönt läge på en udde på östra sidan av sjön Runn - Dalarnas näst största sjö. 

Birgittagården är ett kloster tillhörande den Allra Heligaste Frälsarens Orden, vanligen kallad Birgittinorden, grundat på 1300-talet av den heliga Birgitta och 1911 av heliga moder Maria Elisabeth Hesselblad, som under sin barndom bodde i Falun.

I en anda av öppenhet och respekt välkomnar systrarna enskilda gäster eller grupper för studiebesök, möte, reträtt eller vila.

Husets kapell är tillgängligt för enskild bön och till systrarnas gemensamma bön är alla som önskar välkomna.

Mässa firas på söndagar kl. 8.00

Tisdag kl. 16.30

Måndag, onsdag, torsdag,  

fredag och lördag kl. 7.30

Laudes (morgonbön) kl 06.30 eller 07.00

Vesper (eftermiddagsbön)  kl. 16.30

Kompletorium (kvällsbön) kl 21.00

Vårt mänskliga liv är en väg mot ett mål. Ibland tappar vi målet ur sikte, därför kan det vara bra med någon form av nyorientering. Stanna gärna några dagar på naturskönt belägna Birgittagården; tystnaden ger möjlighet att skapa inre ordning och få ny andlig kraft för livet.

Under våren och hösten anordnas helgretreater som leds av en katolsk präst.