STOCKHOLMS STIFT

stift

Påven Franciskus bad Angelus på söndagen, då kyrkan i många länder firade Kristi kropps och blods högtid, känd som Corpus Christi eller Corpus Domini.

Inför den traditionella Mariabönen reflekterade påven över Jesu handling att ge sig själv till oss i eukaristin under den sista måltidens natt.

Evangeliet betonar dimensionen av "gåva", sa påven och noterade att Jesus avslöjade sin identitet och sitt uppdrag i denna enkla handling, att ge bröd till sina lärjungar.

"Han höll inte sitt liv för sig själv, utan offrade det för oss", sa påven Franciskus. "Han såg inte sin gudomlighet som en skatt att bevara, utan klev ner ur sin härlighet för att dela vår mänsklighet och föra oss in i det eviga livet."

Jesus, tillade påven, gjorde hela sitt liv till en gåva för oss.

Påven fortsatte med att notera att eukaristin är en central del av det kristna troslivet.

"Att fira eukaristi och äta detta bröd", sa han, "som vi gör särskilt på söndagar, är inte en tillbedjan som är fristående från livet eller en enkel stund av personlig tröst."

Eukaristin, sa påven, gör var och en av oss kapabla att offra sina egna liv för andra, eftersom den lär oss att dela vad vi är och vad vi har.

Profeter i den nya världen

Påven Franciskus påpekade att eukaristin hjälper oss att vända oss bort från konsumtion för ägandets skull, då vi blir "profeter och byggare av en ny värld".

"När vi övervinner själviskhet och öppnar oss för kärleken, när vi odlar broderskapsband, när vi deltar i våra bröders och systrars lidanden och delar bröd och resurser med de behövande, när vi gör våra talanger tillgängliga för alla, då bryter vi vårt livs bröd som Jesus”, sa påven.

 

Söka allas bästa

Avslutningsvis uppmanade påven oss att fråga oss själva om vi delar våra liv med andra eller om vi söker uppfylla våra egenintressen.

 

"Må Jungfru Maria, som välkomnade Jesus, "hjälpa oss att bli en kärleksgåva, förenade med Jesus i eukaristin", avslutade påven sin Angelus.