Birgittasystrarnas kloster

kloster

Birgittasystrarnas kloster i Djursholm tillhör Vår Frälsares Orden, grundad på 1300-talet av den heliga Birgitta och av den heliga moder Maria Elisabeth Hesselblad 1911. Klostret i Djursholm grundades 1923. Den nuvarande byggnaden uppfördes 1973.

I en anda av öppenhet och respekt välkomnar systrarna enskilda gäster och grupper för studiebesök, möte, reträtt eller vila.

Enligt klostertraditionen är systrarnas första uppgift den liturgiska bönen. Husets kapell är tillgängligt för enskild bön och till systrarnas gemensamma bön är alla som önskar välkomna.

Under hösten och våren ordnas flera week-end reträtter ledda av en katolsk präst. Samlingarna börjar fredag ​​kväll kl 20:00 och avslutas på söndag efter lunch. 

Birgittagården i Falun har ett mycket naturskönt läge på en udde på östra sidan av sjön Runn - Dalarnas näst största sjö. 

Birgittagården är ett kloster tillhörande den Allra Heligaste Frälsarens Orden, vanligen kallad Birgittinorden, grundat på 1300-talet av den heliga Birgitta och 1911 av heliga moder Maria Elisabeth Hesselblad, som under sin barndom bodde i Falun.

I en anda av öppenhet och respekt välkomnar systrarna enskilda gäster eller grupper för studiebesök, möte, reträtt eller vila.

Husets kapell är tillgängligt för enskild bön och till systrarnas gemensamma bön är alla som önskar välkomna.