Falun är en av Dalarnas tätorter, centralort i Falu kommun och säte för Dalarnas län. Delar av Falun är klassade som världsarv, nämligen det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget med gruvan, tidstypiska Falurröda bergsmansbostäder och vackert utsmyckade bergsmansgårdar.

I mitten av 1800-talet började Falun växa i och med att järnvägen byggdes österut mot kusten. Under slutet av 1800-talet utvecklades Falun även som som skol- och förvaltningsstad.

Familjen Hesselblad flyttade till Falun 1871. Pappan drev en lanthandel, till en början i det kvarter vid Helsingtorget där Egnellska huset idag ligger, efter några år flyttade familjen något lite längre norr ut till Ölandsgatan. Familjen tillhörde Kristine församling. Sex barn föddes under tiden som familjen bodde i Falun.

Heliga Maria Elisabeth skriver i sina minnesanteckningar att en lillebror var olydig och gick hem till en kamrat som var sjuk. Alla syskonenblev sjuka, Maria själv var mycket sjuk och en lillasyster dog.

Att åren i Falun format och haft stor påverkan på Maria Elisabeths liv är det ingen tvekan om. Hon behöll sitt dalmål hela sitt liv, hon fick en viss personkännedom genom kunder som besökte pappans butik och tidigt fick hon vanan att dagligen läsa ett stycke ur bibeln. 

Långt senare i ett brev till sin syster beskriver hon sitt liv inför beslutet att resa till Rom: "I min barndoms år jag såg Dig (Gud) i mitt lands djupa skogar och jag hörde Din röst i tallens och granens sus. Jag såg Dig i min tidiga barndom, då den klingande malmen bröts ur Norrlands berg; jag såg Dig i den sköna Säters dal! Jag drömde om lärdom och vetenskap, men Du ledde min väg över stora hav...".

2007 i samband med att det gått 50 år sedan heliga Maria Elisabeths död, sattes en minnesrelief upp på Egnellska husets fasad. Den räddades undan den stora brand som drabbade huset senare samma år och efter några år i bankfack och i Dalarnas museum, kunde den sättas upp igen när huset återuppbyggts.

I samband med renoveringen av Kristine kyrka sattes även där en minnesplatta upp i entrén för att påminna om att familjen tillhört församlingen. 

 

För att återknyta till heliga Maria Elisabeths barndom köpte Birgittasystrarna 1968 fastigheten Skogsudden, belägen ca 8 km från Falun på östra sidan av sjön Runn. Huvudbyggnaden byggdes ursprungligen 1905 som sommarbostad för grosshandlaren Münnich i Falun. Efter en brand 1945 blev huset ombyggt. Byggnaden renoverades och anpassades till Birgittasystrarnas verksamhet. 1990 togs en ny byggnad i bruk med större utrymme och rum för systrarna och gäster.

Redan från starten 1968 har Birgittagården varit en välbesökt plats för enskilda personer som velat tillbringa längre tid i närheten av vatten och skog. Även många olika grupper, turister, sportare och församlingar har under årens lopp funnit vägen hit för reträtter, möten, övernattning, studiebesök, måltider eller en kopp kaffe. 2018 kunde Birgittagården fira 50-årsjubileum med många vänner och besökare.

 

 

 

 

 

 

Falu Kristine kyrka - historia och fakta

30 maj 2020 - i vapenhuset i Falu Kristine kyrka finns numera en minnestavla över Moder Elisabeth Hesselblad. Som barn bodde Elisabeth Hesselblad i Falun. Hon återförde Birgittinorden till bl.a. Italien och Sverige. Idag finns den svenska grenen av Birgittinordens kloster på ett 50-tal platser runt om i världen. Elisabeth Hesselblad helgonförklarades 2016.

Birgittagården i Hosjö är ett kloster som tillhör Den Allraheligaste Frälsarens Orden eller Birgittinorden som den vanligen kallas. I samband med att Birgittagården firade sitt 50-årsjubileum 2018 utlovade företrädare för Falu pastorat att en minnestavla över Elisabeth Hesselblad skulle sättas upp i Falu Kristine kyrka. Nu sitter minnestavlan på plats.