VERKSAMHET

Systrarna vill genom sitta enkla liv i bön och arbete i klostret skänka Gud ära och utan att tränga sig på, vittna om det kristna livet och den katolska tron.

I enlighet med klostertraditionen är systrarnas första uppgift den liturgiska bönen och den dagliga mässan. Systrarna sammlas till bön flera gånger dagligen. Varje dag finns tillbedjan av altarets sakrament. De särskilda böneintentionerna för systrarna är i första hand bön för de kristnas enhet, gottgörelse för splittringen inom Guds folk och spridandet av den kristna tron, vidare bön för påven och prästerna och för kallelser till prästämbetet och det gudsvigda livet. 

Husets kapell är öppet för alla som önskar komma till systrarnas bön.

 

 

Systrarnas praktiska arbete omfattar gästhuset där systrarna i en anda av öppenhet och respekt välkomnar grupper för möten och reträtter och enskilda gäster i behov av vila, återhämtning eller gemenskap. Huset kan beskrivas som en mötesplats - mellan människor och mellan människor och Gud.

Under hösten och våren ordnas flera weekend reträtter ledda av en katolsk präst. Samlingarna börjar fredagkväll klockan 20.00. och slutar söndag med lunch.

1973 inrättades i samarbete med Danderyds kommun ett äldreboende, nu trygghetsboende, med 21 platser för äldre personer. Systrarna erbjuder boende, måltider, städning, tvätt. Det finns en del gemensamma aktiviteter, men om någon behöver mer personlig omvårdnad ska det ordnas genom kommunens biståndsbedömning.