Den heliga Birgitta är en av de mest uppmärksammade svenska kvinnorna genom tiderna. Hennes himmelska uppenbarelser har lästs och studerats av otaliga människor i många länder och flera hyllor med litteratur har skrivits om henne och om den orden, Vår Frälsares orden, som hon grundade och som påven Urban V godkände 1370.

Heliga Birgitta, Birgitta Birgersdotter föddes 1303. Hennes far var lagman i Uppland och hennes mor Ingeborg Bengtsdotter var släkt med kung Magnus Eriksson från Folkkungaätten. Efter moderns död 1314 togs Birgitta om hand av sin faster Katarina på Aspanäs i Småland, men giftes bort i tidiga tonår med Ulf Gudmarsson, senare lagman i Närke, och de fick åtta barn tillsammans. Som barn hade Birgitta en önskan om att gå i kloster, men hennes äktenskap med Ulf hindrade henne. Hennes man var dock mycket religiös och tillsammans vallfärdade de till flera heliga platser, t.ex. till Nidaros i Trondheim 1339 och till S:t Jakobs grav i Compostela, Spanien.

 

 

 

Ulf dog 1344 i Alvastra kloster och Birgitta tillbringade lång tid där för att få klarhet i Guds vilja. Under denna period började hon få fler och längre uppenbarelser, hon kallades att vara Guds språkrör och hon fick Frälsarens ordningsregel uppenbarad för sig.

1335 hade Birgitta kallats till hovet för att vara drottning Blankas rådgivare. År 1346 testamenterade kung Magnus Eriksson och drottning Blanka Vadstena kungsgård till ett framtida kloster och året därpå testamenterade de även en stor summa pengar till klostrets inrättande. År 1349 åkte Birgitta till Rom för att bland annat få påvens godkännande att grunda ett kloster enligt hennes regel, men det skulle dröja till 1370 innan påven Urban V godkände det.

 

 

 

Vistelsen i Rom var för Bigitta en pilgrimsfärdsperiod som varade från hennes avresa från Sverige 1349 till hennes död 1373. Hon gick dagligen till ett antal kyrkor och heliga platser i Rom för att be vid martyrernas och helgonens heliga gravar. Hon gjorde också flera längre pilgrimsfärder till andra platser i Italien och slutligen den sista stora resan till det heliga landet sommaren 1372.

Barnen Birger och Katarina tog med sig Birgittas kvarlevor den långa vägen tillbaka till Vadstena där arbetet med att bygga upp klostret redan hade påbörjats.

År 1377 började helgonförklaringsprocessen i Rom. Den 7 oktober 1391 helgonförklarades Birgitta och fem år senare utropades hon till Sveriges skyddshelgon.

Den 1 oktober 1999 utnämnde Johannes Paulus II henne till Europas skyddshelgon, tillsammans med heliga Catarina av Siena och heliga Theresia Benedicta av Korset (Edith Stein).