Helgonen är våra förebilder och förebedjare inför Guds tron. Genom sitt liv visar helgonen hur vi kan leva för att svara på Guds kall och utbreda Guds rike i världen. I de heligas gemenskap är de våra förebedjare inför Gud och när vi vördar helgonen ger vi Gud ära för hans verk i dem. Jungfru Maria är den främsta bland alla helgon för hennes helt unika roll som Jesu moder.

Heliga Birgitta är grundare av Vår Frälsares Orden inom vilken vi som systrar kan förverkliga vår kallelse till ett liv enligt de evangeliska råden, kyskhet, fattigdom och lydnad, i gemenskap, bön, lovprisning och arbete.

Heliga Moder Maria Elisabeth Hesselblad har i sin tur givit ny aktualitet åt heliga Birgittas verk genom att anpassa det till 1900-talets behov och framförallt på så sätt att systrarna kunde återvända till Sverige där lagstiftningen sedan 1600-talets början förbjöd kloster i dess medeltida form.

Heliga Birgitta är den mest kända av våra svenska helgon. Heliga Moder Maria Elisabeth är inte speciellt känd även om hennes helgonförklaring skedde 2016.

Det finns fler heliga i den birgittinska familjen: de tre martyrerna helige Richard Reyolds, Marie-Françoise Lacroix och Anne-Marie Erraux. Deras trohet mot klosterlivet och den katolska tron ledde till att de fick ge sitt liv som martyrer i en tid då dessa värden inte respekterades av vissa ledande grupper i England respektive Frankrike.

Därtill finns många systrar och bröder som levt sitt birgittinska klosterkall på ett föredömligt sätt men deras liv och verk har inte blivit känt och dokumenterat.

Vid Dikasteriet för helgon i Vatikanen förs processen för tre birgittasystrar som bär titeln Guds Tjänarinna.