GUDSTJÄNSTER

SÖNDAG MÅNDAG TISDAG ONSDAG
 • 6.40   matutin följt av laudes
 • 8.00   mässa
 • 12.40 sext
 • 15.45 tillbedjan
 • 16.00 rosenkrans
 • 16.30 vesper
 • 20.30 completorium
 • 6.15   matutin följt av laudes
 • 7.30   mässa
 • 8.45   tillbedjan
 • 12.40 sext
 • 16.10 rosenkrans
 • 16.30 vesper
 • 20.30 completorium
 • 6.15   matutin följt av laudes
 • 7.30   mässa
 • 8.45   tillbedjan
 • 12.40 sext
 • 16.10 rosenkrans
 • 16.30 vesper
 • 7.30   mässa
 • 8.45   tillbedjan
 • 12.40 sext
 • 16.10 rosenkrans
 • 16.30 vesper
 • 20.30 completorium

 

TORSDAG FREDAG LÖRDAG  
 • 6.15   matutin följt av laudes
 • 7.30   mässa
 • 12.40 sext
 • 16.10 rosenkrans
 • 16.30 vesper
 • 20.00 tillbedjan
 • 20.45 completorium
 • 6.15   matutin följt av laudes
 • 7.30   mässa
 • 8.00   tillbedjan
 • 12.40 sext
 • 16.10 rosenkrans
 • 16.30 vesper
 • 20.00 tillbedjan 1:a fredag i månaden
 • 20.30 completorium
 • 7.15   matutin följt av laudes
 • 12.40 sext
 • 16.00 mässa
 • 16.30 vesper
 • 20.00 tillbedjan, rosenkrans
 • 20.45 completorium
 

 

Variationer i tider kan förekomma. Fråga systrarna om information.