Vi är mycket glada och tacksamma för all ekonomisk hjälp och förståelse som Bonifatiuswerk visat oss systrar i Sankta Birgittas kloster i Djursholm. Under en rad år har Boniftiuswerk stöttat flera  stora projekt: Byte av taket på Grindstugan och renovering av prästbostaden; ny carport till bilen när det gamla garaget var på väg att falla och samtidigt ett nytt soprum när det gamla inte längre fick användas; nytt golv i matsalen; uppgradering av brandskyddet i trygghetsboende, gästhem och kloster. Vi är så tacksamma för Guds omsorg om oss genom Bonifatiuswerk.