Weekendreträtterna börjar

fredag kväll kl. 18.00 med kvällsmat.

kl. 20.15 hålls en inledning och första föredrag.

Lördag 2:a föredraget kl 10.00,

3:dje föredraget kl 15.00,

tillbedjan och rosenkrans kl 20.00 följt av kompletorium.

Söndag 4:dje föredraget kl 10.30, avslutning med lunch.

Gudstjänsttiderna är de vanliga.

Kostnaden för en veckoslutsamling är 1000 kr.

Lakan och handduk medtages.

Även breviariet om man önskar delta i tidebönerna.

Meddela önskemål om kost (ev. allergier, vegetariskt).

nmälan kan görs skriftligen per e-post, SMS eller per telefon. 

Du kan även anmäla sig genom vår hemsida- bokning    eller booking.com

dress Falun:

"Ett av de största glädjeämnena för de saliga måste vara att i evighet kunna skåda Guds oändliga kärlek, hur Han, i sin gudomliga försyn, har lett deras steg under jordelivet.” Heliga Maria Elisabeth Hesselblad