Reträtten börjar fredag kväll kl. 20.00.

Kl. 20.30 hålls en kort inledning, avslutning söndag efter lunch.

Kostnaden för en veckoslutsamling är 1500 kr. Betalas kontant / Swish

Meddela önskemål om kost (ev. allergier, vegetariskt) eller om man önskar fler måltider (fredag middag eller söndag em. kaffe).

Det går även att delta över dagen om reträtten skulle vara fulltecknad och alla rum är upptagna.

Lakan och handduk medtages. Önskar man bäddad säng och handdukar kostar det extra.

Tag gärna med egen tidegärdsbok om man önskar delta i tidebönerna.

javascript:void(0)

Anmälan görs skriftligen per e-post eller SMS.

SMS: 073-323 96 51

Ange alltid ditt telefonnummer vid anmälen!

Du kan även anmäla sig genom vår hemsida- bokning

Adress:

Tider:

Fredag      

Lördag     

Söndag     

Måltider:  

”Ett av de största glädjeämnena för de saliga måste vara att i evighet kunna skåda Guds oändliga kärlek, hur Han, i sin gudomliga försyn, har lett deras steg under jordelivet.” Heliga Maria Elisabeth Hesselblad