GUDSTJÄNSTORDNING I STILLA VECKAN

Skärtorsdagen - kl. 18.30 - MÄSSA

Långfredagen - kl. 9.00 - Korsvägsandakt

kl. 15.00 - GUDSTJÄNST - TILL ÅMINNELSE AV HERRENS LIDANDE

Påskafton - kl. 22.00 - MÄSSA

Påskdagen - kl. 8.00 - MÄSSA

Annandag Påsk kl. 8.00 - MÄSSA

VI ÖNSKAR ER ALLA EN VÄLSIGNAD GLAD PÅSK!

 

Birgittasystrarnas kloster i Djursholm tillhör Vår Frälsares Orden, instiftad på 1300-talet av den heliga Birgitta och av den Saliga Moder Elisabeth Hesselblad 1911. Heliga Birgitta är en av de mest upmärksammade svenska kvinnorna genom tiderna. Birgittasystrarnas kloster i Djursholm grundades 1923. Det nuvarande byggnaden uppfördes 1973.

I en anda av öppenhet och respekt välkomnar systrarna enskilda gäster eller grupper i behov av andlig vila och återhämtning oavsett tro eller livsåskådning. Systrarnas första uppgift är i enlighet med den monastiska traditionen den liturgiska bönen. Husets kapell finns tillgängligt för enskild bön. Till systrarnas gemensamma bön är alla som önskar välkomna!

Hjärtligt välkommen till Birgittasystrarna!

  • Mässan firas söndag kl. 8.00
  • vardagar kl. 7.30
  • lördag kl.16.00
  • Laudes (morgonbön) kl. 6.45
  • Vesper (eftermiddagsbön) kl.16.30
  • Kompletorium (kvällsbön) kl.21.00
     

Under hösten och våren ordnas flera weekend-reträtter ledda av en katolsk präst. Samlingarna börjar fredag kväll kl.20.00 och slutar söndag efter lunch. Kostnad- 1100 kr!

Vägbeskrivning.........
Djursholm ligger c:a 10 km nordost om Stockholm. Förbindelse med T-bana till Mörby C. Och därefter buss 601 till Framnäsviken. Mer information kolla KONTAKT.