Birgittagården har olika verksamheter, förutom systrarnas regelbundna böner, är det ett pensionat, som är öppet för alla oavsett religion eller nationalitet. Enskilda personer, grupper och konferenser är alla hjärtligt välkomna. Vi erbjuder matservering och kaffe alla dagar, samt studiebesök och rundvisning för dem som så önskar. Den årliga basaren ”öppet hus” äger rum i slutet av september varje år.