•           7.15/ 8.10     laudes(morgonbön)
 •             8.30               mässa
 •             16.30             vesper(eftermidddagsbön)
 •             21.00             kompletorium (kvällsbön)

 •             6.15/ 7.00     laudes(morgonbön)
 •             7.30               mässa
 •             16.30             vesper(eftermidddagsbön)
 •             21.00             kompletorium (kvällsbön)

 •  
 •             16.00             vesper(eftermidddagsbön)
 •             16.30             mässa
 •             21.00             kompletorium (kvällsbön)

 •             6.15/ 7.00     laudes(morgonbön)
 •             7.30               mässa
 •             16.30             vesper(eftermidddagsbön)
 •             21.00             kompletorium (kvällsbön)

 •             6.45/ 7.40     laudes(morgonbön)
 •             16.00             vesper(eftermidddagsbön)
 •             16.30             mässa
 •             21.00             kompletorium (kvällsbön)

 •             6.15/ 7.00     laudes(morgonbön)
 •             7.30               mässa
 •             16.30             vesper(eftermidddagsbön)
 •             21.00             kompletorium (kvällsbön)

 •             6.45/ 7.40     laudes(morgonbön)
 •             8.00               mässa
 •             16.30             vesper(eftermidddagsbön)
 •             21.00             kompletorium (kvällsbön)

Variationer i tiderna kan förekomma. Fråga systrarna för besked. 0046 2332147